ចង្ក្រានចាស់

  • DRK251 Aging Box

    ប្រអប់លេខ DRK251

    DRK251 Thermal Index Test Chamber គឺសមរម្យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តធន់នឹងកំដៅ ផ្នែកអេឡិចត្រូនិច និងផលិតផលប្លាស្ទិកនៃសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី។