ភ្នំពេញក្រោនប៊ិច

  • Corroform

    Corroform

    Australian IDM ឧបករណ៍ត្រូវបានរចនាឡើង និងផលិតដោយ Australia IDM ដែលប្រើជាចម្បងដើម្បីសាកល្បងឧបករណ៍បត់ក្រដាស និងឧបករណ៍ពិសេស។
  • Corona pen

    ប៊ិចភ្នំពេញក្រោន

    tensiles ផ្សេងគ្នាដូចជា British Schuman, British ក្នុងស្រុក 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 អាចសាកល្បងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាតើភាពតានតឹងផ្ទៃនៃខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិចឈានដល់តម្លៃនៃប៊ិចសាកល្បង។អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ពីខ្សែភាពយន្តនេះថាតើវាសមស្របសម្រាប់ការបោះពុម្ពដែរឬទេ។