ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអគ្គិសនី

  • DRK132 Electric Centrifuge

    DRK132 មជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនី

    ឧបករណ៍វិភាគសំណើម DRK126 ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីកំណត់បរិមាណសំណើមនៅក្នុងជី ថ្នាំ អាហារ ឧស្សាហកម្មធុនស្រាល វត្ថុធាតុដើមគីមី និងផលិតផលឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។