ឧបករណ៍វាស់សន្ទស្សន៍អុកស៊ីសែន

  • DRK304A Oxygen Indexer

    សន្ទស្សន៍​អុកស៊ីហ្សែន DRK304A

    ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុកស៊ីសែនដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ លទ្ធផលបង្ហាញឌីជីថល ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ រចនាសម្ព័ន្ធងាយស្រួល ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល មិនចាំបាច់គណនា ប្រតិបត្តិការបន្ទះ សម្ពាធឧស្ម័ន វិធីសាស្ត្របញ្ចេញមតិ ភាពត្រឹមត្រូវ ងាយស្រួល គួរឱ្យទុកចិត្ត កម្រិតខ្ពស់ ការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍វិភាគអុកស៊ីហ្សែននាំចូល លំហូរអុកស៊ីសែន។