សហរដ្ឋអាមេរិក BIO-RAD

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    ប្រព័ន្ធ Electroporation Bio-Rad Bole Genepulserxcell អាចណែនាំ nucleotides DNAs ទៅ RNA ប្រូតេអ៊ីន glycans សារធាតុពណ៌ និងភាគល្អិតមេរោគ និងផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងកោសិកា prokaryotic និង eukaryotic ។
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    ឧបករណ៍ PCR បរិមាណ Fluorescent CFX96TOUCH

    CFX96Touch fluorescent quantitative PCR អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវជាច្រើននៃការកំណត់បរិមាណអាស៊ីត nucleic ការវិភាគកម្រិតហ្សែន ការរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរហ្សែន ការរកឃើញ GMO និងការវិភាគជាក់លាក់នៃផលិតផល។