ឧបករណ៍វាស់ពណ៌

  • DRK-CR-10 Color Measuring Instrument

    ឧបករណ៍វាស់ពណ៌ DRK-CR-10

    ឧបករណ៍វាស់ភាពខុសគ្នានៃពណ៌ CR-10 ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពសាមញ្ញ និងភាពងាយស្រួលរបស់វា ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។លើសពីនេះទៀត CR-10 ទម្ងន់ស្រាលប្រើថាមពលថ្ម ដែលងាយស្រួលសម្រាប់វាស់ភាពខុសគ្នានៃពណ៌គ្រប់ទីកន្លែង។CR-10 ក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព (លក់ដាច់ដោយឡែក)។