ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត Flocculation ស្ងួត

  • DRK-LX Dry Flocculation Tester

    DRK-LX Dry Flocculation Tester

    DRK-LX dry lint tester៖ យោងតាមវិធីសាស្ត្រ ISO9073-10 ដើម្បីសាកល្បងបរិមាណកាកសំណល់សរសៃនៃក្រណាត់ដែលមិនមែនជាត្បាញនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងួត។វាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការពិសោធន៍ flocculation ស្ងួតលើក្រណាត់មិនត្បាញឆៅ និងសម្ភារៈវាយនភ័ណ្ឌផ្សេងទៀត។