ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនស្រូបយកសំឡីអនាម័យ

  • DRK110 Sanitary Napkin Absorption Speed ​​Tester

    ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនស្រូបយកសំឡីអនាម័យ DRK110

    ធាតុសាកល្បង៖ តេស្តល្បឿនស្រូបនៃស្រទាប់ស្រូបនៃសំឡីអនាម័យ DRK110 Sanitary Napkin Absorption Speed ​​Tester ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ល្បឿនស្រូបរបស់សំឡីអនាម័យ ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើស្រទាប់ស្រូបយករបស់កន្សែងអនាម័យត្រូវបានស្រូបតាមពេលវេលាដែរឬទេ។អនុលោមតាម GB/T8939-2018 និងស្តង់ដារផ្សេងទៀត។សុវត្ថិភាព៖ សញ្ញាសុវត្ថិភាព៖ មុនពេលបើកឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ សូមអាន និងស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រតិបត្តិការ និងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ភ្លើង​បិទ​ពេល​មាន​អាសន្ន​៖ ក្នុង​ស្ថានភាព​អាសន្ន ប៉ូវ...
  • Sanitary Napkin Absorption Speed Tester (Touch Screen)

    ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនស្រូបសំឡីអនាម័យ (Touch Screen)

    ធាតុសាកល្បង៖ ល្បឿនស្រូបយកសំឡីអនាម័យ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ល្បឿនស្រូបនៃសំឡីអនាម័យ និងឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើការស្រូបយកសំឡីអនាម័យទាន់ពេលវេលាឬអត់។ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល ស្តង់ដារអនុលោមតាមស្តង់ដារ៖ GB/T8939-2018 ល2. មានការបង្ហាញពេលវេលាសាកល្បងកំឡុងពេលដំណើរការសាកល្បង ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការកែតម្រូវពេលវេលាសាកល្បង។3. ផ្ទៃនៃប្លុកតេស្តស្តង់ដារគឺដំណើរការ...